آخرین خبرها
Home » Show » Persian Talent Show » دانلود مسابقه استعدادیابی ایرانی«Persian Talent Show» – تا قسمت 40

دانلود مسابقه استعدادیابی ایرانی«Persian Talent Show» – تا قسمت 40

 

.::    مسابقه فوق العاده زیبای استعدادیابی ایرانی   –  Persian Talent Show ::.

.:: دانلود مسابقه استعدادیابی ایرانی  با کیفیت های مختلف با لینک های مستقیم و کمکی ::.

 
persian-talentshow3 
 

  تا قسمت 38 اضافه شد

 

اطلاعات کامل : سایت مسابقه

فرمت :   MP4

 منتشر کننده فایل : downloadfilm1448.i

حجم : 200مگابایت

محصول : King Records

زبان :  فارسی

سبک : سرگرمی – استعدادیابی

کانال پخش: AAA Music

درباره مسابقه : اولین شوی استعداد یابی ایرانی با داوران مشهور همچون بهروز وثوقی، شهرام شب پره و فرامرز اصلانی که به دنبال استعداد های ناب ایرانی میگردد …

persian-talentshow2

 

 

download icon big

 دانلود با کیفیت های متفاوت :

 

 

 دانلود با کیفیت پایین دانلود  با حجم حدود 70 مگابایت با فرمت   MP4    

قسمت 1 :download - mp4

قسمت 2 :download - mp4

قسمت 3 :download - mp4

قسمت 5 :download - mp4

قسمت 6 :download - mp4

قسمت 7 :download - mp4

قسمت 8 :download - mp4

قسمت 9 :download - mp4

قسمت 10 :download - mp4

قسمت 11 :download - mp4

قسمت 12 :download - mp4

قسمت 13 :download - mp4

قسمت 14 :download - mp4

قسمت 15 :download - mp4

قسمت 16 :download - mp4

قسمت 17 :download - mp4

قسمت 18 :download - mp4

قسمت 19 :download - mp4

قسمت 20 :download - mp4

قسمت 21 :download - mp4

قسمت 22 :download - mp4

قسمت 23 :download - mp4

قسمت 24 :download - mp4

قسمت 25 :download - mp4

قسمت 26 :download - mp4

قسمت 27 :download - mp4

قسمت 28 :download - mp4

قسمت 29 :download - mp4

قسمت 30 :download - mp4

قسمت 31 :download - mp4

قسمت 32 :download - mp4

قسمت 33 :download - mp4

قسمت 34 :download - mp4

قسمت 35 :download - mp4

قسمت 36 :download - mp4

قسمت 37 :download - mp4

قسمت 38 :download - mp4

قسمت 39 :download - mp4

قسمت 40 :download - mp4

 

***

 

  دانلود با کیفیت متوسط دانلود 480P با حجم حدود 200 مگابایت 

{لینک های مستقیم2 دارای کیفیتی کمی پایینتر از 480 می باشند و حجم حدود100مگابایت دارند ولی مطلوب جهت دیدن هستند}

 

قسمت 1:   لینک مستقیم رایگان |   لینک مستقیم 2    |  Uploadboy  |  Expressleech

قسمت 2:   لینک مستقیم رایگان |   لینک مستقیم 2  | Uploadboy  |  Expressleech

قسمت 3:   لینک مستقیم رایگان |   لینک مستقیم 2  |  Uploadboy  |  Expressleech

قسمت 4:   لینک مستقیم رایگان لینک مستقیم 2  Uploadboy  |  Expressleech

قسمت 5:   لینک مستقیم رایگان لینک مستقیم 2  Uploadboy  |  Expressleech

قسمت 6:   لینک مستقیم رایگان لینک مستقیم 2 Uploadboy  |  Expressleech

قسمت 7:   لینک مستقیم رایگان لینک مستقیم 2  Hexupload  |  Expressleech

قسمت 8:   لینک مستقیم رایگان لینک مستقیم 2  |  Hexupload  |  Expressleech

قسمت 9:   لینک مستقیم رایگان لینک مستقیم 2  |  Hexupload  |  Expressleech

قسمت 10:   لینک مستقیم رایگان لینک مستقیم 2  |  Hexupload  |  Expressleech

قسمت 11:   لینک مستقیم رایگان لینک مستقیم 2  |    Expressleech

قسمت 12:   لینک مستقیم رایگان لینک مستقیم 2    Expressleech

قسمت 13:   لینک مستقیم رایگان لینک مستقیم 2   Expressleech

قسمت 14:   لینک مستقیم رایگان لینک مستقیم 2    Expressleech

قسمت 15:   لینک مستقیم رایگان لینک مستقیم 2   Expressleech

قسمت 16:   لینک مستقیم رایگان لینک مستقیم2   Expressleech

قسمت 17:   لینک مستقیم رایگان لینک مستقیم 2  |   Expressleech

قسمت 18:   لینک مستقیم رایگان لینک مستقیم 2  |   Expressleech

قسمت 19:   لینک مستقیم رایگان لینک مستقیم 2  |   Expressleech

قسمت 20:   لینک مستقیم رایگان لینک مستقیم 2  |   Expressleech

قسمت 21:   لینک مستقیم رایگان لینک مستقیم 2  |   Expressleech

قسمت 22:   لینک مستقیم رایگان لینک مستقیم 2  |   Expressleech

قسمت 23:   لینک مستقیم رایگان لینک مستقیم 2  |   Expressleech

قسمت 24:   لینک مستقیم رایگان لینک مستقیم 2  |   Expressleech

قسمت 25:   لینک مستقیم رایگان لینک مستقیم 2  |   Expressleech

قسمت 26:   لینک مستقیم رایگان لینک مستقیم 2  |   Expressleech

قسمت 27:   لینک مستقیم رایگان لینک مستقیم 2  |   Expressleech

قسمت 28:   لینک مستقیم رایگان لینک مستقیم 2  |   Expressleech

قسمت 29:   لینک مستقیم رایگان لینک مستقیم 2  |   Expressleech

قسمت 30:   لینک مستقیم رایگان لینک مستقیم 2  |   Expressleech

قسمت 31:   لینک مستقیم رایگان لینک مستقیم 2  |   Expressleech

قسمت 32:   لینک مستقیم رایگانلینک مستقیم 2  |   Expressleech

قسمت 33:   لینک مستقیم رایگان لینک مستقیم 2  |   Expressleech

قسمت 34:   لینک مستقیم رایگان لینک مستقیم 2  |   Expressleech

قسمت 35:   لینک مستقیم رایگان لینک مستقیم 2  |   Expressleech

قسمت 36:   لینک مستقیم رایگان لینک مستقیم 2  |   Expressleech

قسمت 37:   لینک مستقیم رایگان لینک مستقیم 2  |   Expressleech

قسمت 38:   لینک مستقیم رایگان لینک مستقیم 2  |   Expressleech

قسمت 39:   لینک مستقیم رایگان لینک مستقیم 2  |   Expressleech

قسمت 40:   لینک مستقیم رایگان لینک مستقیم 2  |   Expressleech

 

 

***

 

دانلود با کیفیت عالی دانلود 720P با حجم حدود 650 مگابایت 

 

قسمت 1:   لینک مستقیم رایگان   |  Uploadboy  |  Expressleech

قسمت 2:   لینک مستقیم رایگان  |  Uploadboy  |  Expressleech

قسمت 3:   لینک مستقیم رایگان  |  Uploadboy  |  Expressleech

قسمت 4:   لینک مستقیم رایگان  |  Uploadboy  |  Expressleech

قسمت 5:   لینک مستقیم رایگان  |  Uploadboy  |  Expressleech

قسمت 6:   لینک مستقیم رایگان  |  Uploadboy  |  Expressleech

قسمت 7:   لینک مستقیم رایگان  |  Uploadboy  |  Expressleech

قسمت 8:   لینک مستقیم رایگان  |  Uploadboy  |  Expressleech

قسمت 9:   لینک مستقیم رایگان  |  Uploadboy  |  Expressleech

قسمت 10:   لینک مستقیم رایگان  |  Uploadboy  |  Expressleech

قسمت 11:   لینک مستقیم رایگان  |  Uploadboy  |  Expressleech

قسمت 12:   لینک مستقیم رایگان  |  Uploadboy  |  Expressleech

قسمت 13:   لینک مستقیم رایگان  |  Uploadboy  |  Expressleech

قسمت 14:   لینک مستقیم رایگان  |  Uploadboy  |  Expressleech

قسمت 15:   لینک مستقیم رایگان  |  Uploadboy  |  Expressleech

قسمت 16:   لینک مستقیم رایگان  |  Uploadboy  |  Expressleech

قسمت 17:   لینک مستقیم رایگان  |  Uploadboy  |  Expressleech

قسمت 18:   لینک مستقیم رایگان  |  Uploadboy  |  Expressleech

قسمت 19:   لینک مستقیم رایگان  |  Uploadboy  |  Expressleech

قسمت 20:   لینک مستقیم رایگان  |  Uploadboy  |  Expressleech

قسمت 21:   لینک مستقیم رایگان  |  Uploadboy  |  Expressleech

قسمت 22:   لینک مستقیم رایگان  |  Uploadboy  |  Expressleech

قسمت 23:   لینک مستقیم رایگان  |  Uploadboy  |  Expressleech

قسمت 24:   لینک مستقیم رایگان  |  Uploadboy  |  Expressleech

قسمت 25:   لینک مستقیم رایگان  |  Uploadboy  |  Expressleech

قسمت 26:   لینک مستقیم رایگان  |  Uploadboy  |  Expressleech

قسمت 27:   لینک مستقیم رایگان  | Uploadboy  |  Expressleech

قسمت 28:   لینک مستقیم رایگان  |  Uploadboy  |  Expressleech

قسمت 29:   لینک مستقیم رایگان  |  Uploadboy  |  Expressleech

قسمت 30:   لینک مستقیم رایگان  | Uploadboy  |  Expressleech

قسمت 31:   لینک مستقیم رایگان  |  Uploadboy  |  Expressleech

قسمت 32:   لینک مستقیم رایگان  | Uploadboy  |  Expressleech

قسمت 33:   لینک مستقیم رایگان  |  Uploadboy  |  Expressleech

قسمت 34:   لینک مستقیم رایگان  |  Uploadboy  |  Expressleech

قسمت 35:   لینک مستقیم رایگان  | Uploadboy  |  Expressleech

قسمت 36:   لینک مستقیم رایگان  | Uploadboy  |  Expressleech

قسمت 37:   لینک مستقیم رایگان  |  Uploadboy  |  Expressleech

قسمت 38:   لینک مستقیم رایگان  |  Uploadboy  |  Expressleech

قسمت 39:   لینک مستقیم رایگان  | Uploadboy  |  Expressleech

 

 

 

23 comments

  1. لینکها رو درست کنید دیگه اه اکانت خریدم واسه این که دانلود کنم لینکش مشکل داره بروزرسانی کتید لطفا سریع

    • اینو نداریم که بذاریم..و شو قدیمی و کنسل شده هست.با پرشیاز گات تلنت که صفحه اون جداست اشتباه نگیرید.اونو دان کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *